Paano gamitin ang ValenzuelaTrabaho?

Para sa Jobseekers:

1. Bumisita sa website ng www.valenzuelatrabaho.gov.ph at mag sign up bilang Job Seeker

2. Magsadya sa Job Generation Office (Valenzuela City Hall) upang ipa-activate ang account. Dalhin ang alinman sa mga sumusunod na proof of residence

 1. Any Government Issued ID
  • Voter's ID
  • BIR TIN
  • Driver's License
  • GSIS/SSS ID
  • Philhealth ID
 2. Barangay Clearance
 3. NBI Clearance
 4. Police Clearance
 5. Proof of Billing

Para sa Employers:

1. Pumunta sa ValenzuelaTrabaho.gov.ph. I-click ang ‘Employer Sign-Up’ at punan

ang mga kinakailangang impormasyon.

2. Hintayin ang verification na mula sa Valenzuela City Hall -

Job Generation Office sa loob ng 24 oras.

3. Ngayon, maaari ka nang mag-post ng trabaho gamit ang ValenzuelaTrabaho!