Ano ang Job Generation Office?

Ang Job Generation Office ay itinatag ng Pamahalaang Lungsod ng Valenzuela upang solusyunan ang suliranin ng kawalan ng trabaho sa lungsod at siguraduhing angkop ang kakayahan ng manggagawang Valenzuelano ang kanyang trabaho.

Ito ang nangagasiwa sa ValenzuelaTrabaho, ang job matching website ng pamahalaang lungsod. Sa ValenzuelaTrabaho, maaaring magpaskil ang mga kompanya ng mga anunsyo ng job vacancies. Dito rin maaaring magpasa ang mga naghahanap ng trabaho ng kanilang mga aplikasyon.

Ang JGO ay nakikipagtulungan sa iba't-ibang opisina ng pamahalaang lungsod - ang Public Employment Services Office (PESO), ang Cooperative Development Office (CDO), ang Livelihood Office (LO), at ang Valenzuela Polytechnic Colelge (VALPOLY) - upang makalikha ng karagdagang pagkakataong makapagtrabaho ang mga Valenzuelano.